Hoop
Geplaatst op

Wonder van het licht

 

Hoe het licht geboren werd?

Ik weet niet hoe het ging:

ik weet het niet. Ik weet

alleen dat je er hard

voor werken moet,

dat je geduld moet hebben

en vol moet houden,

ook dan, als er geen uitzicht

en geen toekomst lijkt.

 

Het wonder van het licht

is werkelijk een wonder.

Het wordt in stilte geboren,

voltrekt zich in de diepte

van de ziel.

 

Zo heel lang was het donker.

Zo heel lang wist ik niet

hoe verder te gaan.

Zo heel lang wanhoopte ik.

 

Maar toen ik alle hoop

verloren had

begon zich diep van binnen

iets te roeren, een gevoel,

zo teer en pril

dat ik het nauwelijks bespeurde.

 

Allengs werd de lente in mij

sterker, gloorde er hoop,

kon ik mij weer verbinden

met de mensen en de wereld

om mij heen.

 

Zo werd ik stap voor stap

opnieuw geboren.