Troost
Geplaatst op

Moeder - Zijzelf was als de zee

Vasalis

Zijzelf was als de zee, maar zonder stormen.

Even blootshoofds en met een brede voet.

Rijzend en dalend op haar vloed,

Als kleine vogels op haar schoot gezeten,

Konden wij lange tijd haarzelf vergeten,

Rustend en rondziend en behoed.

Haar stem was donker en wat hees

Als schoven schelpjes langs elkander,

Haar hand was warm en stroef als zand.

En altijd droeg zij om haar bruine hals

Dezelfde ketting met een ronde maansteen,

Waar in een neevlig blauw een kleine gele maan scheen.

Voorgoed doordrongen door haar kalm geruis

Waren wij steeds op reis en altijd thuis.

Kunnen wij u helpen?

Er verandert wellicht veel in uw leven als u of uw naaste ziek is of opgenomen wordt. Het kan dan welkom zijn met iemand in gesprek te gaan. De geestelijk verzorgers van het Bravis ziekenhuis bieden u graag een luisterend oor. Samen met u zoeken we in gesprek of ritueel naar een begaanbare weg.