Hoop
Geplaatst op

ZO-MAAR-DAGEN

Toon Hermans (1998)

We zijn er eerder voor te porren om wat te

vieren dan om wat te treuren. Toch zijn er velen

die al om 'n kleinigheid in diepe treurnis

vervallen.

Vieren is iets wat je veelal samendoet.

Treuren kun je al in je eentje.

Feestdagen staan al van te voren zorgvuldig

aangetekend op de kalender. De treurdagen

mag je zelf uitzoeken.

Maar als je dan zo'n kalender eens goed bekijkt,

blijven er nog heel wat dagen over, die 'zo-

maar-dagen' zijn.

Dat zijn de dagen van de mens die niets begrijpt

van wat de Fransen'joie de vivre' noemen.

Wat voor hem of haar zijn er geen zo-maar-

dagen. De bon-vivant (of bonne-vivante) vindt

het ook lariekoek dat het grote geest van zijn

geboorte maar één dag per jaar wordt

gevierd...

'Alors, ca c'est La Rie Couque!'

Kunnen wij u helpen?

Er verandert wellicht veel in uw leven als u of uw naaste ziek is of opgenomen wordt. Het kan dan welkom zijn met iemand in gesprek te gaan. De geestelijk verzorgers van het Bravis ziekenhuis bieden u graag een luisterend oor. Samen met u zoeken we in gesprek of ritueel naar een begaanbare weg.