Vieren
Geplaatst op

Genieten: fundamenteel

Jan Keij bespreekt in Levinas in de praktijk (2016) hoe we het best mogelijk helpen kunnen vormgeven, zowel in de zorg als priv√©. Een belangrijk onderdeel van de theorie van Levinas is wat hij verstaat onder 'genieten'. Hier onder een fragment uit het boek (p. 48). Dit is overigens lang niet alles wat Levinas zegt over geluk, we lichten hieronder alleen een tipje van de sluier. Een echte leestip voor hen die zich graag meer in Levinas zouden willen verdiepen.

Volgens Duitse filosoof Martin Heidegger (1889-1976) is 'zorg' (het zorgend omgaan met dingen en personen, en met het eigen bestaan) een wezenskenmerk van de menselijke existentie. Die zorg vormt een verklaring voor mij dagelijkse inspanningen. Levinas gaat verder en dieper met de vraag: waarom die zorg? Zijn antwoord luidt: omdat het leven van waarde is. Het geluk verklaart dus de zorg. Daarom is het fundamenteler dan de zorg.

Allereerst en ten diepste is geluk lichamelijk geluk, niet-onverschilligheid voor het eigen bestaan, hechting aan het leven, "een liefde voor het leven", aanvankelijk op een puur zintuigelijke wijze. Genieten is ademen, eten, drinken, een plek zoeken bij de kachel, koelte zoeken in de schaduw van een boom, de geuren van bos of zee opsnuiven. Heel eenvoudig datgene wat mij, als hij goed is, aan geluk elke dag in de schoot geworpen wordt. 

Kunnen wij u helpen?

Er verandert wellicht veel in uw leven als u of uw naaste ziek is of opgenomen wordt. Het kan dan welkom zijn met iemand in gesprek te gaan. De geestelijk verzorgers van het Bravis ziekenhuis bieden u graag een luisterend oor. Samen met u zoeken we in gesprek of ritueel naar een begaanbare weg.