Verdriet
Geplaatst op

Daar zijn woorden voor

In tijden van zwaarte of verlies, in al het rumoer rond ziek zijn of weer beter worden, blijven soms mooie woorden hangen. Een vriend begon eens een brief met troostende woorden, mooie herinneringen, om na drie pagina’s te schrijven: ‘ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen’. Ofwel: soms laten we de woorden voor zich spreken maar kost het heel wat tijd en inspanning om de juiste woorden te vinden. Woorden die getuigen van het elkaar kunnen begrijpen. Woorden die troosten. Omdat wat je elkaar te zeggen hebt, soms zo onmetelijk belangrijk is. Omdat er soms niets anders over blijft dan de troost van het goede woord, als je verder met lege handen lijkt te staan.


 

Bij belangrijke gebeurtenissen vol symboliek zoals doop, trouwen, en begrafenis zitten mensen vaak samen om de tafel om de juiste woorden te zoeken: dit delen we nu, wat doet ons recht, hier zijn anderen ons voorgegaan. Dan worden de aloude woorden uit de Psalmen die al door zovelen gedeeld en gehoord zijn ineens een hernieuwd gedicht: ‘HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, 139:2 2 Kon. 19:27Job 31:4Ps. 44:22u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten.’ (Psalm 139).

Huub Oosterhuis heeft deze woorden opnieuw opgepakt, gewogen en vertaald, zijn dochter Trijntje zingt deze woorden:

Ik zou een woord willen spreken
Dat waar en van mij is
Dat draagt wie ik ben,
dat het houdt,
Ik zou een woord willen spreken
Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt
Ik ben jouw zuiverste zelf,
Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben

Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?

Zo blijken de oude woorden ineens een brug te slaan tussen toen en nu, tussen je eigen leven en dat van de mensen om je heen, tussen een kerk of heilige plek waar je misschien al lang niet binnen bent geweest en toch je voetsporen hebt gezet.

En ook als je soms het gevoel hebt niet te weten wat je moet zeggen, bedenk dan dat er woorden zijn. Dat ze zich alleen moeten laten vinden en dat samen zoeken naar de juiste woorden al zo troostrijk op zich is.

Ik wens u een goede zoektocht.

Kunnen wij u helpen?

Er verandert wellicht veel in uw leven als u of uw naaste ziek is of opgenomen wordt. Het kan dan welkom zijn met iemand in gesprek te gaan. De geestelijk verzorgers van het Bravis ziekenhuis bieden u graag een luisterend oor. Samen met u zoeken we in gesprek of ritueel naar een begaanbare weg.