Hoop
Geplaatst op

Bergen en dalen

Vanuit het perspectief van ons vlakke land blijven landschappen die wat boven de zeespiegel uitsteken, fascineren. Alleen al het immense contrast schept verwondering.                                                                                                     Maar bergen en het berglandschap blijven ook uitnodigen tot het spiegelen of vergelijken van hoe een mens het leven, het levensverhaal kan ervaren. Waar we met wat we zien in  onze omgeving ook gerust die vergelijking kunnen aangaan, vatten de letterlijke toppen en dalen van bergen zomaar samen hoe het iemand in het leven vergaat.

Hoe vanzelfsprekend is het om dat wat in je leven gebeurt of in het verleden heeft plaatsgevonden in termen van bergen en dalen te omschrijven. Het opmerkelijke is dan wel dat we die dalen als minder mooi of negatief neigen te beschouwen. Daar valt wel iets tegenover te zetten. Zonder bergen, geen dalen zou je kunnen zeggen. Onderschat het bereiken van de toppen van de bergen niet. Daar is inspanning en doorzettingsvermogen voor nodig. Dat kan veel tijd en geduld vragen, nu en dan een pas op de plaats en waar nodig de support van anderen. Op de top kan het prachtig zijn: vergezichten, een hemels gevoel van boven de wolken zijn. Maar ook dat is niet vanzelfsprekend of vraagt soms tijd als wolken de overhand hebben. Maar even zo bijzonder en waar mogelijk waardevol en nuttig,  zijn de dalen, meer nog als de tijd gegund is om geleidelijk aan het dal te bereiken, af te dalen. De mogelijkheid om je heen te kijken, de (h)erkenning van de waarde en functie van het dal te ontdekken en te zien, te kunnen opmerken wat je niet (meer) ziet of ervaart als je in het dal bent….. Kortom: Geen berg zonder dal.

Dit klinkt misschien wat al te gemakkelijk en te dicht bij de realiteit van de natuur. Maar de zichtbaarheid dat bergen en dalen op zichzelfstaand niet kunnen bestaan, helpt wellicht om de lastige en betere tijden in ons leven in perspectief te plaatsen. Immers vanaf de top en in de afdaling is het dal een overzicht van mooie en minder mooie aspecten en biedt het ruimte om daar een specifieke betekenis aan te geven. Tegelijkertijd wordt zo’n dal daarmee een plek om uit te rusten, op te laden en zo een voorbereiding op een nieuwe klim, een nieuwe kans, opnieuw naar de top of een gedeelte daarvan.                                                                                                                                                                        Bergen en dalen: De cadans van het leven, met de unieke waarde en eigenheid die daar bij hoort.

Kunnen wij u helpen?

Er verandert wellicht veel in uw leven als u of uw naaste ziek is of opgenomen wordt. Het kan dan welkom zijn met iemand in gesprek te gaan. De geestelijk verzorgers van het Bravis ziekenhuis bieden u graag een luisterend oor. Samen met u zoeken we in gesprek of ritueel naar een begaanbare weg.