Vieren
Geplaatst op

Winterse zonnewende

Advent: Gods zonnewende

Het is voor mij een vast ritueel geworden: zo in de loop van oktober, tegen het begin van de wintertijd, koop ik een mooie fles wijn. En die ligt dan rustig te wachten om op 21 december geopend te worden.

Zo vier ik m’n eigen zonnewende, en kijk ik midden in het winterdonker als het ware al beetje over dat donker heen naar het licht van het voorjaar.

En, hoe gezellig de avonden in de winter ook kunnen zijn, ik geloof dat ik niet de enige ben die dan toch al beetje uitkijkt naar de lente

Want mensen, het zijn nu eenmaal lichtwezens…

Zou het daarom ook zijn dat zoveel mensen in het ziekenhuis juist de nachten zo moeilijk vinden?

De nachten die nu zo eindeloos lang duren…En als je wakker ligt, tellen de uren dubbel, en wegen de gedachten en de zorgen ook dubbel zo zwaar. En juist dan laat eenzaamheid zich voelen. Wat kun je er dan op wachten dat de dag aanbreekt,  het eindelijk weer licht wordt!

Deze decembermaand begint de Advent. ‘Vol verwachting klopt ons hart’ – het krijgt in deze dagen een dubbele betekenis.

Kinderharten kloppen wat sneller omdat ze uitkijken naar de komst van zekere bisschop, maar zouden onze harten ook niet wat sneller mogen kloppen omdat we uitkijken naar de komst van iemand die het ‘Licht der wereld’ wordt genoemd?

Advent, het kondigt het Kerstfeest aan, Gods eigen zonnewende. Een vanzelfsprekend feest? Nou nee, bepaald niet. Daarvoor is er teveel duisternis dat het Licht dreigt tegen te houden. Duisternis in de wereld. Duisternis in een mensenleven. Daarom klinkt deze weken in kerken het Gloria ook niet, en roepen we alleen maar: Heer, ontferm u! Want te vaak is het nacht, te vaak de morgen nog  ver weg. Zouden er daarom maar liefst vier advents-weken zijn? Ook licht heeft tijd nodig om te groeien.

Mag ik u een goede adventtijd toewensen?

 

Kunnen wij u helpen?

Er verandert wellicht veel in uw leven als u of uw naaste ziek is of opgenomen wordt. Het kan dan welkom zijn met iemand in gesprek te gaan. De geestelijk verzorgers van het Bravis ziekenhuis bieden u graag een luisterend oor. Samen met u zoeken we in gesprek of ritueel naar een begaanbare weg.