Hoop
Geplaatst op

Voltaire

Voltaire (1694-1778) was een van de belangrijkste verlichtingsdenkers van Frankrijk. Volgens Goethe zou hij zelfs de aanstichter van de Franse Revolutie zijn geweest. Zijn bekendste werk, Candide (1759), is een satire op de optimistische levensfilosofie van Leibniz: 'Wij leven in de beste wereld die je maar kunt bedenken.' En toch,... ondanks de satirische toon is dit verhaal op een bizarre manier misschien wel hoopgevend. Hieronder de laatste alinea, maar zeker ook de moeite om het gehele verhaal te lezen.

'Wij moeten werken zonder te discussiëren,' zei Martin, 'alleen zo maken we het leven dragelijk.'

Voor dit loffelijke doel zette het kleine gezelschap zich helemaal in, en iedereen ging zijn talenten ontwikkelen. Het lapje grond bracht veel op. Cunegonda was dan wel foeilelijk, maar koeken bakken kon ze als de beste. Madeliefje ging borduren, het oudje deed de was, en zelfs broeder Violier maakte zich verdienstelijk; hij bleek een uitstekende timmerman en werd zowaar een wellevend man. En nu en dan zei Pangloss tegen Candide:

'Alle gebeurtenissen in deze beste van alle mogelijke werelden staan in verband met elkaar. Want als je niet vanwege je liefde voor freule Cunegonda met harde trappen voor je gat uit een mooi gesteel was weggejaagd, als je niet in handen van de inquisitie was gevallen, als je Amerika niet te voet was doorgetrokken, als je de barron niet met je degen had doorboord en als je schapen uit het goede Eldorado niet was kwijtgeraakt, zat je nu geen sukade en pistaches te eten.'

'Dat is mooi gezegd,' antwoordde Candide, 'maar wij moeten onze tuin bewerken.'

Kunnen wij u helpen?

Er verandert wellicht veel in uw leven als u of uw naaste ziek is of opgenomen wordt. Het kan dan welkom zijn met iemand in gesprek te gaan. De geestelijk verzorgers van het Bravis ziekenhuis bieden u graag een luisterend oor. Samen met u zoeken we in gesprek of ritueel naar een begaanbare weg.